Persondata: Fremtidens mest værdifulde handelsvare

Den 25. maj 2018 får persondata en helt anden værdi, når EU's nye persondataforordning træder i kraft og kommer til at omfatte enhver håndtering af persondata.

Bo Dahl AnderssonEU's nye persondataforordning kommer til at påvirke såvel de erhvervsdrivende som den private forbruger, idet denne persondataforordning lægger op til strammere håndteringsprocesser samt en mere gennemsigtig værdifastsættelse af disse persondata. Med persondataforordningen følger nemlig strenge krav til kontrol og tilsyn, og for de enkelte virksomheder betyder dette, at der skal gennemføres en generel opjustering i forhold til den lagring af persondata, man tidligere har ført. Dertil skal der gives udtrykkelig tilladelse fra den pågældende borger, førend man må gemme dennes persondata – og i denne forbindelse er et passivt eller stiltiende samtykke ikke længere tilstrækkeligt. Det får i særdeleshed betydning for de IT-systemer samt den dertilhørende sikkerhed, som man tidligere har benyttet, når man har gemt og benyttet sig af persondata.

For begrebet ’persondata’ præciserer den nye forordning, at denne form for data ikke kun omhandler de overordnede data såsom adresse, navn og CPR-numre, men også alt fra registrerings IP til søgehistorik, og hvis man ikke overholder de nye regler vedrørende håndtering heraf, kan det i den grad blive en dyr misere for den erhvervsdrivende. Som sanktion kan man nemlig risikere at skulle betale op til fire procent af virksomhedens årlige omsætning og op til 20 millioner – og dette gælder alle forhold, der er vedrører persondata for EU-borgere, uanset i hvilken relation de overgives.

Det kan således konstateres, at den nye persondataforordning indvarsler nye tider i henhold til forholdet vedrørende håndtering af persondata, og hvor det førhen har været de erhvervsdrivende, som har haft overhånd i dette forhold, skulle den nye forordning gerne medføre, at den enkelte borger bliver mere bekendt med værdien af dennes persondata. En undersøgelse foretaget af Aimia viser nemlig, at op mod 91 pct. af de 19-24-årige forventer at få noget igen, når de udleverer deres persondata, og dette har sit afsæt i, at den yngre generation bliver mere og mere bekendt med værdien af disse persondata, samt det de repræsenterer.