Ny tilgang til big data

Big data har længe været i fokus, men det har hidtil været uklart, hvordan virksomhederne skulle omsætte de enorme mænger data. Nu er løsningen her!

Bo Dahl

Business intelligence

Business intelligence (BI) er en betegnelse for softwaresystemer, som indsamler virksomhedens kundedata, der visualiseres og rapporteres i en form hvor kompleksiteten forenkles. Det gør det lettere, at arbejde med disse data på tværs af organisationen. Fælles for mange af disse softwaresystemer er, at de har en self-service funktion, så ledelsen ikke blot forstår sine data men faktisk kan bruge dem strategisk, taktisk og operationelt. Denne transformation, fra uhåndgribelige data til forståelige fakta, bliver fremhævet som demokratisering af markedet for rapportering og analyse.

Fra mavefornemmelser til fakta

Formålet med business intelligence er at gøre op med mavefornemmelserne og i stedet træffe bedre beslutninger baseret på fakta. Førhen blev data brugt til at afdække fortiden til at tage beslutninger om fremtiden. Men med business intelligence kan historiske data afspejle fremtiden. Data er ikke længere noget, som virksomhederne kun finder internt, men også noget som de henter udefra, eksempelvis fra sociale medieplatforme og Google. Datamængderne bliver derfor meget større, herfra navnet big data, hvilket giver et bedre grundlag for at bruge analyserne i realtid, d.v.s  nu-og-her, til at forudsige fremtiden lige om hjørnet. Det kan for eksempel handle om, hvornår man skal gå ind på et bestemt marked, hvor virksomheden kan tjene flest penge, hvilken kundegruppe man skal satse på, eller hvordan produkterne skal prissættes. Business intelligence er altså en investering, som både kan fortælle om virksomhedens fortid, nutid og fremtid.

Kunde-livscyklus marketing

Mange virksomheder overvåger allerede deres kunder gennem de sociale medier og deres færden på internettet, men det handler om at bruge de indsamlede data korrekt. Det kan være svært, hvis man ikke er statistikker. Ved hjælp af business intelligence kan virksomhederne få et indblik i deres kunders livscyklus, hvortil deres marketing kan tilpasses. Et bedre kendskab til kunderne har også betydning for en virksomheds content marketing. Først og fremmest kan virksomhederne skabe bedre content, som er målrettet de helt rigtige kundegrupper, og derudover kan kundernes karaktertræk bruges til at finde nye look-a-like kunder. Business intelligence har dermed mange dimensioner, som kan styrke og vinkle en virksomheds beslutninger.