Digital markedsføring: Opfølgning og evaluering

I sidste uge gav vi vores bud på hvordan du kommer godt i gang med din digitale markedsføring. I dette indlæg følger vi op på de vigtigste pointer og giver dig nogle råd til hvordan du kan håndtere evaluering og evt. tilpasning af din digitale mediekampagne.

Bo Dahl Andersen

Du bør udvikle tre planer: Kampagnelanceringen som den første, dernæst strategier, som kan være med til at optimere den nuværende kampagne og til slut en plan, som har fokus på hvilke ændringer, der er nødvendige, hvis kun få elementer af kampagnen lykkes.

Kampagnelanceringen skal være den mest kreative af de tre og skal basere sig på grundig analyse. Er det nødvendigt med en optimering og finjustering af kampagnen skal det ikke ske for tidligt, da kampagnen skal have lov at udfolde sig. Skal du lave ændringer, så overvej hvordan du kan tilføre kreative elementer, som vil understrege kampagnens målsætning og budskab yderligere. Overvej også:

  • Skal målgruppeanalysen justeres?
  • Viser dine resultater, at forbrugerne ser dine reklamer, men ikke klikker på dem?
  • Skal call-to-action ændres?
  • Har du placeret reklamen på de rette digitale medier?
  • Er der god synergi i kampagnen?

Skab en god synergi i kampagnen ved at bruge flere kanaler

Det er vigtigt med et mediemiks i din kampagne. Hvad enten det er forskellige former for digitale medier eller et sammenspil mellem digitale medier og traditionelle medier, så sørg for at din kampagne er synlig på mere end et enkelt medie. Forestil dig at en potentiel kunde har set en reklame for dit produkt på et online banner, men uden at klikke på det. Flere uger efter opstår et behov for dit produkt hos forbrugeren, men din bannerannonce kører ikke længere.  Forbrugeren søger på de sociale medier for at finde din virksomhed og dit produkt, men uden held. Højst sandsynligt vil det betyde, at forbrugeren finder din konkurrent i stedet.

Derfor; sørg for at benytte dig af et miks af kommunikationskanaler så du er synlig for forbrugeren.  Selvom din kampgane ikke fører til et direkte salg, skal du ikke undervurdere værdien i den opmærksomhed, du får skabt omkring dit brand. Har du udformet en solid kampagne og et godt budskab, vil forbrugeren ofte huske dit budskab og/eller produkt og have det i mente, når en købsbeslutning skal træffes på et senere tidspunkt.

Evaluering af din digitale mediekampagne

Ligeså vigtigt som det er at planlægge sin kampagne og sætte sig en klar målsætning; ligeså vigtigt er det at evaluere kampagnen for at finde frem til, om der er behov for eventuelle ændringer, som skal sikre dig løbende optimering af dine resultater og nå i mål med dine målsætninger.  Ved at evaluere på kampagnen sikrer du, at dit budget bliver brugt fornuftigt, og du sikrer dig den bedst mulige optimering af dine resultater. Du kan evaluere kampagnen ved f.eks. at se nærmere på antal gange en reklame er blevet vist for forbrugeren på dit site. Reklamerer du f.eks. med et web banner, som er blevet vist forbrugeren ni gange og forbrugeren ikke reagerer, bør du  justere det og sørge for,  at reklamen kun vises  4 gange per forbruger, for at se om det fører til køb. Det er forholdsvist nemt at måle på og kan tilpasses på en måde, som gør forbrugeren mere modtagelig overfor reklamen fremfor at betragte den som støj. Kort sagt giver digitale kampagner  dig mulighed for at justere løbende. At foretage ændringer undervejs er ikke et tegn på fiasko, men derimod meget typisk for brugen af digitale kampagner.

Trods den simple adgang til evaluering af digitale kampagner er det vigtigt at pointere, at du ikke skal måle og revurdere kampagnen for tidligt eller for ofte. Hvis du har lavet et grundigt forarbejde med en målgruppeanalyse, skal du lade kampagnen køre i en vis tid, før du foretager ændringer grundet mangel på resultater. Hvornår kampagnen skal justeres er en balancegang, som i sig selv kan være en svær opgave, men vær opmærksom på for tidlig måling af kampagnen kan føre til paniske og forhastede beslutninger.

Når kampagnen ikke når målsætningerne

Hvis kampagnen ikke når sin målsætning, selv efter at du har foretaget ændringer, så er det tid til en større revurdering og mere omfattende ændringer. En større ændring bør inkludere en genovervejelse af selve strategien. Skal der gøres brug af helt andre kreative elementer end de, som bliver brugt nu? Skal budskabet ændres? Satser vi på den helt forkerte målgruppe? Disse drastiske ændringer behøver ikke nødvendigvis at koste mange penge, hvis du har sørget for at bruge de nødvendige ressourcer i planlægnings- og researchfasen, så vil du kunne trække på tidligere ideer fra opstartsfasen. Desuden er det forholdsvis billigt at foretage ændringer i digitale medier.

Digitale medier er i konstant forandring – så følg med

Med dette og sidste uges blogindlæg om digital markedsføring har vi forhåbentlig givet dig et smugkig ind i den digitale medieverden, og fået gjort et abstrakt emne mere simpelt og lettere fordøjeligt. Men digitale medier er ikke et emne, som bliver dækket på et par siders skrift. Digitale medier er abstrakte og i konstant forandring.

Vi tror på, at digitale medier er vejen frem, men dermed ikke sagt at traditionel markedsføring i betalte massemedier ikke længere er en mulighed. Den bedste kampagne vil ofte være en, som inkorporer forskellige typer af medier og derfor er baseret på en integreret medieplan.